Hvordan kan vi gjøre Norge bedre?, Hvordan skaper vi muligheter for alle?, Hvordan kutter vi utslippene?, Hva skal vi leve av?

Hva venter du på? Gi dine innspill i dag!

100
mottatte innspill

– Det går bra i Norge. Den økonomiske veksten er god. Jeg tror vi i Norge er særlig godt rustet til å møte fremtiden. 
Men det krever også tydelige politiske prioriteringer av tiltak som fremmer vekst og grønn omstilling, samtidig som vi greier å få med flest mulig i arbeidslivet.

Linda Hofstad Helleland

Leder av programkomiteen

Gi dine innspill

Send innspill - forsiden
Skriv gjerne epost-adressen din slik at vi kan kontakte deg, i tilfelle vi trenger mer informasjon