Skip to main content

Jobb og utdanning for personer med behov for tilrettelegging. 

Mulighetskartet

Blir publisert i april 2024.

 Er et verktøy som viser hva du liker, og hvordan du tenker at fremtiden din kan se ut.

Informasjon til

 • NAV

  For personer med utviklingshemming, autisme og omfattende lærevansker er det naturligvis viktig med inntektssikring gjennom uføretrygd, men det å ha et arbeid å gå til er like viktig for denne gruppen som for resten av befolkningen. Det gir stor helsegevinst og inkluderingsgevinst.

 • Foreldre

  Overgang fra videregående skole til jobb eller videre utdanning.

  Generelt erfarer vi at foreldres engasjement er viktig for å bidra til at elevene har noe meningsfullt å gå til når videregående skole er over. Det kreves normalt at man planlegger en slik overgang i god tidlig.

 • Skole

  Videregående skole har gode muligheter for å forberede elevene til arbeidslivet, slik at muligheten for å få arbeid og å lykkes med arbeid øker. Elevene må da ikke møtes med for lave forventninger.

 • Arbeidssøkere

  Når man har uføretrygd og behov for tilrettelegging, vil det svært sjelden være mulig å få jobb ved å søke på vanlige stillinger som for eksempel annonseres på Finn. Men det finnes mange andre muligheter.

 • Elever

  Det ligger mange muligheter foran deg. Det er nyttig å bli kjent med hva disse kan være. For eksempel kan du på denne siden sjekke ut hva folkehøgskoler er. Kan det være noe for deg?

 • Arbeidsgivere

  Mange arbeidsgivere har svært gode erfaringer med å ansette personer med tilretteleggingsbehov. Forskning viser at det å ansette personer med funksjonsnedsettelser kan gi økt fortjeneste, lavere turnover og sykefravær, økt lojalitet blant både ansatte og kunder, sterkere konkurransefordeler, økt mangfold av kunder, økt arbeidsmoral, og et mer inkluderende arbeidsmiljø.

 • Kommuner

  Kommunen har et ansvar for å bidra til at personer med utviklingshemming, autisme og omfattende lærevansker får jobb, enten det dreier seg om dagsenter, skjermet arbeid eller ordinært arbeid.

 • Lærekandidatordningen

  Lærekandidatordningen er en mulighet i videregående skole. Ordningen har likhetstrekk med lærlingordningen. Lærekandidater er i hovedsak underlagt samme regelverket som lærlinger. Men til forskjell fra en lærling vil en lærekandidat oppnå kompetanse i færre mål enn ordinære lærlinger. Det gjør det lettere å gjennomføre for personer med tilretteleggingsbehov.

Samarbeidspartnere