Skip to main content

Camphill landsbyene

Camphill-landsbyene i Norge er integrerte levefellesskap for og med mennesker med ulik grad av utviklingshemming. Arbeidet i Camphill-landsbyene er inspirert av antroposofien som er basert på Rudolf Steiners (1861-1925) verk. Den første norske landsbyen for voksne med behov for særlig omsorg pga utviklingshemning eller andre forhold, ble i 1966 startet på Vidaråsen i Vestfold. I dag er det 6 landsbyer i Norge. Det finnes over 100 Camphill-landsbyer og -skoler fordelt på flere kontinenter.

Det er et sted man bor, men også hvor man jobber. De driver verksteder, butikker, skog og gård.

I en av landsbyene (Vallersund gård) ligger Framskolen, som er et folkehøgskolelignende tilbud til personer med utviklingshemming.

Hvor finner vi denne muligheten?

Vidaråsen (Sandefjord kommune i Vestfold fylke), Solborg (Ringerike kommune i Buskerud fylke), Hogganvik (Vindafjord, Rogaland), Jøssåsen (Malvik, Trøndelag), Rotvoll (Trondheim kommune i Trøndelag fylke), Vallersund gård (Ørland, Trøndelag). Man kan få muligheter her, selv om man har bostedsadresse i en annen kommune.

Hvor henvender jeg meg?

Gå inn på www.camphill.no. Undersøk med den enkelte landsby, for å finne ut om dette passer for deg, og om de kan finne plass. Deretter kan du sende en søknad til landsbyen. Du må også kontakte hjemstedskommunen din, ettersom de må finansiere noe av dette. Det er kommunen som sender inn den siste og avgjørende søknaden. Fremgangsmåten er godt beskrevet på nettsidene til hver enkelt landsby.

Hvem passer det for?
Dette passer for personer med utviklingshemming som har lyst til å leve i et tett, likeverdig og inkluderende fellesskap i landsby, hvor man blant annet kan holde på med kulturelle aktiviteter og biodynamisk og økologisk jordbruk.