Skip to main content

Dagsenter

Dagsenter og arbeidssenter

Kommunale dagsenter er et viktig tilbud for å bidra til dagaktivitet for personer med utviklingshemming. Ordningene drives av kommunene, og har ulike grader av henholdsvis aktivitet og produksjon. Hensikten er å gi et organisert og tilpasset tilbud på dagtid for å bidra til en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre.

Mange dagsenter har produksjon, og er i aller høyeste grad en ordentlig arbeidsplass.

Oppfølgingsgraden er sterkere enn i VTA- ordningene og HELT MED. I større grad enn i de mer arbeidsrettede ordningene, tas det i dagsentrenes hensyn til deltakernes interesser og ferdigheter, humør og dagsform.

I noen tilfeller brukes betegnelsen arbeidssenter i stedet for dagsenter. Da tydeliggjør man at det legges vekt på produksjon av varer eller tjenester.

Hvor finnes denne muligheten?

De fleste kommuner har et eller flere dagsenter/arbeidssenter, enten som de enten driver selv, samarbeider med nabokommuner om å drive eller kjøper tjenester fra.

Hvor henvender jeg meg?
Ta kontakt med kommunen.
Hvor mange er i jobb i denne ordningen?
Et anslag er at x personer i målgruppen har tilbud i dagsenter eller arbeidssentre. Tallet har gått drastisk ned gjennom flere år, da mange kommuner i stedet velger å organisere aktiviteter på dagtid der de bor. Dette er en utvikling mange er svært skeptisk til. Det er enormt stor forskjell på å ha noen aktiviteter på dagtid der man bor, og det å dra til et dagsenter eller arbeidssenter for å jobbe i arbeidsfellesskap med kolleger.
Hvem passer det for?
Ordningen passer for alle som trenger mer oppfølging og tilrettelegging enn det man får i blant annet VTA-S og HELT MED-ordningen, og som ikke klarer produksjonskravene som er i sistnevnte ordninger.

De kommunale dagtilbudene har hjemmel i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m., men er ikke en sterkt lovforankret rettighet. Det er i stor grad opp til den enkelte kommune å bestemme omfang, innhold og organisering av slike tilbud. Dagsentertilbudene er derfor avhengig av den økonomiske situasjonen i den enkelte kommune, og prioriteringer lokalt. 

Rundt 20 % av de som i dag er i dagsenter, ville også ha mestret tilbud i VTA-S eller HELT MED-ordningen.