Skip to main content

Folkehøgskole

Folkehøgskoler er en mulighet mange har benyttet seg av, hvor de kan oppnå stor modning og økt kunnskap om områder de er interessert i. På folkehøgskolen er det hverken karakterer, pensum eller eksamen. På folkehøgskole får du prøve ut et fag i praksis, og ikke bare fordype deg i teori. Du får tett oppfølging av engasjerte lærere. Klassene er gjerne små, med bare 10 – 20 elever.

Mange skoler har tilrettelagte linjer, for blant annet samme målgruppe som denne nettsiden retter seg mot. Da er det typisk rundt fem-seks elever i klassene. Bo- fritids- og arbeidstreningslinjer er spesielt rettet mot personer med utviklingshemming.

Folkehøgskoleåret varer i ni måneder, fra august til mai.

Hvor finnes denne muligheten?

Det er ca 85 folkehøgskoler i Norge, fordelt over hele landet. Oversikt over tilrettelagte linjer: https://www.folkehogskole.no/linjer/tilrettelagt-undervisning/

Hvor henvender jeg meg?

Ta kontakt med skolen du ønsker å gå på. Det lønner seg å starte planleggingen i god tid. Noen skoler starter opptaket allerede 1. november.

Hvem passer det for?
Folkehøgskoler passer for veldig mange, men også på de tilrettelagte avdelingene er det et visst krav om selvstendighet. Har man for store hjelpebehov, passer det gjerne ikke.

Peder Morset folkehøgskole er for personer både med og uten utviklingshemming. Skolen har fokus på omvendt integrering. Alle elever bor på enkeltrom med eget bad. De har åtte moderne internater med plass til totalt 68 elever. 

Lundheim folkehøgskole er for elever med og uten funksjonsnedsettelse. Her du vil finne flere elever med bevegelseshemming, og du vil finne mange uten.

Ål folkehøgskole passer for alle som bruker tegnspråk. Skolen er også for hørende og hørselshemmede som har lyst til å lære tegnspråk. Den er landets eneste folkehøyskole der dagligspråket er tegnspråk. Undervisningen er også på tegnspråk.

Videre lesning:

https://www.folkehogskole.no/