Skip to main content

Høyskole

Tidligere har personer med tilretteleggingsbehov, som har vært fritatt for karakterer i alle eller noen fag, ikke fått muligheter til å ta høyere utdanning etter videregående skole eller folkehøgskole. Vid Vitenskapelige Høgskole gjennomfører frem til 2025 et prosjekt i Oslo og Stavanger. Prosjektet avsluttes i 2025.

Studiet er utviklet sammen med personer med utviklingshemming og retter seg mot personer med utviklingshemming. I dette pilotprosjektet lærer studenten menneskerettigheter, å forske sammen med andre, verdier og relasjoner og historie og samfunnsfag.

Hvor finner vi denne muligheten?

Ved VID vitenskapelige høgskole i Oslo og Stavanger

Hvor henvender jeg meg?

Ta kontakt med Wenche Løyning (Wenche.LøThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) for informasjon om opptakskrav.

Hvor mange får denne muligheten?

Det er 11 personer som har fått denne muligheten. Det er usikkert når/om det blir et nytt opptak. 

Hvem passer det for?
Studiet retter seg mot studenter med utviklingshemming som har deltatt i videregående opplæring i minst 3 år. Det er ikke krav om vitnemål fra videregående skole. Studiet er utviklet i samarbeid med Oslo kommune og har som hensikt å gi et grunnlag for ansettelse i det ordinære arbeidsmarkedet med utgangspunkt i den enkeltes interesser og muligheter

Studiet har kommet i gang med prosjektmidler fra Stiftelsen DAM. Det er fortsatt et prosjekt, og ingen fast ordning og mulighet.

Videre lesning:
https://www.vid.no/studier/hoyskoleutdanning-i-menneskerettigheter-for-studenter-med-utviklingshemming/