Skip to main content

Lærekandidatordningen

Lærekandidatordningen er en mulighet i videregående skole. Ordningen har likhetstrekk med lærlingordningen. Lærekandidater er i hovedsak underlagt samme regelverket som lærlinger. Men til forskjell fra en lærling vil en lærekandidat oppnå kompetanse i færre mål enn ordinære lærlinger. Det gjør det lettere å gjennomføre for personer med tilretteleggingsbehov.

Det er veldig forskjellig i ulike fylker om man gir denne muligheten til personer med utviklingshemming. De tidligere fylkene Østfold og Vestfold var kjent for å være god på å gi slike muligheter.

Målet med lærekandidatordningen er at flere skal oppleve mestring og gjennomføre og bestå videregående opplæring. Lærekandidatordningen er et verktøy for å gi fleksibilitet, inkludering og muligheter i arbeidslivet.

Hvem kan bli lærekandidat?

  • De som har hatt spesialundervisning med avvik fra ordinær læreplan
  • De som har manglende karaktergrunnlag fra grunnskole/videregående skole
  • De som har bestått Vg1 og/eller Vg2, men som av ulike årsaker har behov for en tilpasset læreplan i bedrift

Lærekandidaten skal

  • oppnå så høy kompetanse som mulig.
  • bli best mulig kvalifisert for arbeidslivet.
  • bidra til bedriftens verdiskaping.

Lærekandidat er en grunnkompetanse, som kan bygges videre til yrkeskompetanse. Som lærekandidat inngår du en opplæringskontrakt med en lærebedrift. Det er ikke krav om at du må ha bestått fag på videregående skole.