Skip to main content

Skjermet arbeid

Varig tilrettelagt arbeid i skjermet virksomhet (VTA-S)

Dette er en arbeidsmulighet til deg som får uføretrygd. Man ansettes da i en bedrift som gir tett oppfølging fra arbeidsleder. En arbeidsleder har gjerne ansvar for å veilede og følge opp fem personer.

Her får man et stort arbeidsfellesskap med andre arbeidskolleger som også har uføretrygd. Ofte er det 20-40 på samme arbeidsplass som er i denne ordningen, men noen steder kan det være over 100 personer.

En del steder får man også muligheter til å jobbe ute i andre bedrifter noen dager i uken.

Når du deltar på tiltaket varig tilrettelagt arbeid, får du en arbeidskontrakt på lik linje med andre.

Hvor finnes denne muligheten?

I de større kommunene finnes det gjerne en eller flere bedrifter som tilbyr dette. Noen kommuner har også gått sammen om å ha bedrifter med ordningen VTA-S. Har du en kontaktperson i kommunen, finner denne ut hvilken slik bedrift som kan være aktuell der du bor. Disse bedriftene er stort sett organisert i ASVL eller NHO Arbeid og inkludering. Du finner oversikt over de ca 200 medlemsbedriftene til ASVL her

Hvor henvender jeg meg?

Søknad skal sendes til ditt lokale NAV-kontor. Tiltaket er ikke tidsbegrenset. Mer informasjon finner du på NAV sine nettsider. Før du søker kan det være lurt å kontakte aktuell vekstbedrift/arbeids- og inkluderingsbedrift som tilbyr slike plasser, for å bli bedre kjent med hva de holder på med og om dette er noe du ønsker å søke på. Noen steder er det ikke ventelister, andre steder er det lange ventelister. 

Hvor mange er i jobb i denne ordningen?

Det er i dag litt over 13 000 personer som har jobb gjennom VTA tiltaket (samlet i skjermet og ordinært arbeid). Ca. 9500 av disse har jobb i skjermet virksomhet. 

Det finnes i dag omtrent 335 vekst- og arbeidsinkluderingsbedrifter i Norge. De fleste eies av en kommune, en organisasjon eller av flere kommuner sammen. Det reguleres i statsbudsjettet hvor mange nye plasser som kan tilbys. I tillegg kan kommunene kjøpe ekstra plasser, når kommunen selv helfinansierer plassene.

Hvem passer det for?

Varig tilrettelagt arbeid passer for deg som ønsker en jobb i et trygt arbeidsfellesskap, med god oppfølging og veiledning. Du må enten ha uføretrygd, eller at det forventes at du i nær fremtid får dette. Det er visse produksjonskrav i disse bedriftene. Hvis man ikke klarer å jobbe så raskt eller mye som man krever her, kan for eksempel dagsenter/arbeidssenter være et alternativ.

«Vekstbedrift» er et ord som ofte brukes om arenaen for NAVs tiltak Varig tilrettelagt arbeid i skjermet virksomhet. Begrepet «Arbeids- og inkluderingsbedrift» (eller arbeidsmarkedsbedrift/attføringsbedrift) brukes også ofte, særlig hvis de tilbyr flere arbeidsmarkedstiltak utover VTA-S.

Betegnelsen Varig tilrettelagt arbeid i skjermet virksomhet forkortes VTA-S. Mange bruker i stedet den gamle forkortelsen VTA, selv om det egentlig er den overordnede betegnelsen på de to tiltakene VTA-S og VTA-O. Den første gjelder skjermet virksomhet, den andre ordinær virksomhet.

Det er stor variasjon i VTA-S tiltakets innehold og organisering. Noen steder er det tilnærmet lik en ordinær arbeidsplass med en reell produksjon av varer og/eller tjenester. Andre steder har man et dagsenterpreg og vektlegger hobbylignende aktiviteter og det sosiale fellesskapet.