Skip to main content

Arbeidssøkere

Når man har uføretrygd og behov for tilrettelegging, vil det svært sjelden være mulig å få jobb ved å søke på vanlige stillinger som for eksempel annonseres på Finn. Men det finnes mange andre muligheter. 
 
Hvis du har mye behov for tilrettelegging kan dagsenter i kommunen være en veldig god ide. Det kan også de mange tilbudene i varig tilrettelagt arbeid i skjermet virksomhet (VTA-S) være. Disse arbeidsplassene tilbyr i noen tilfeller også en mulighet for å jobbe i ordinært arbeidsliv inntil 50 % av arbeidstiden. 
 
Hvis du bare ønsker å jobbe i ordinært arbeidsliv, for eksempel i butikk, hotell, sykehjem, barnehage, kontor osv, er det noen steder også mulighet for dette. De vanligste mulighetene er NAV-ordningene VTA-O (varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet) med eller uten forsterket oppfølging, og HELT MED. Kommunen eller bydelen kan også ha egne varianter. Det er lurt å kontakte kommunen for å få oversikt over mulighetene. 
 
I de kommunene som har samarbeid med HELT MED om nye jobber, lyses stillingene vanligvis ut, og man kan søke på disse. Man kan også få kartleggingssamtale med en jobbspesialist knyttet til HELT MED, før man eventuelt søker. 
 
Jobbsøkertips 
Etter hvert skal vi dele en del jobbsøker tips her.  
 
Fagorganisering 
Hvis det er aktuelt for deg å få jobb i skjermet eller ordinært arbeidsliv, er det greit å vurdere om du etter at du har fått jobben skal melde deg inn i en fagorganisasjon. Les mer her