Skip to main content

Kontakt

Dette er en samleside hvor vi viser en rekke muligheter. Vil du vite mer om mulighetene, må du kontakte de enkelte aktørene selv. Ønsker du å vite mer om HELT MED, så kontakter du HELT MED direkte. Vil du vite mer om høgskoleutdanning ved VID vitenskapelige høgskole, er det de du skal kontakte. Ønsker du å vite mer om dagsentertilbud, tar du kontakt med kommunen der du bor osv.

Hvis du bor i Vestland fylke, har du kanskje en mulighet til. Der er det etablert et karrieresenter for personer med utviklingshemming, utviklingsforstyrrelser og lærevansker. Senteret heter «Veivalg for alle», og dekker alle former for arbeid, både i ordinært arbeid, skjermet arbeid og dagsenter m.m.

Hvis du har innspill til innholdet på nettsiden vår, kan du sende oss en epost på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..